Seminár sa koná
v areáli výstaviska AGROKOMPLEX Nitra
kongresový pavilón K

Cieľ seminára

Poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti strojových zariadení (kolaboratívne roboty, tvárniace stroje, výrobné linky, jednoúčelové strojové zariadenia,…).


Prezentácie a ukážky z meraní pre Vás pripravia odborníci v oblasti strojovej bezpečnosti z Technickej inšpekcie.

Cieľová skupina

 • manažéri zodpovední za bezpečnosť strojov a zariadení
 • prevádzkovatelia technických zariadení
 • zamestnanci útvarov údržby špecialisti BOZP
 • bezpečnostní technici a autorizovaní bezpečnostní technici
 • projektanti
 • revízni technici
 • výrobcovia technických zariadení
 • podnikatelia a vlastníci pracovných prostriedkov
 • servisné firmy
 • a iní

Program

08:00 - 08:55
Prezentácia v pavilióne K
09:00 - 09:10
Zahájenie
09:10 - 09:40
Bezpečnosť stroja počas celého životného cyklu

Ing. David Sárka,
Technická inšpekcia, a.s.

09:45 - 10:10
Meranie a kontrola aktívnych optoelektronických ochranných zariadení AOPD (STN EN ISO 13855, STN EN IEC 62046)

Ing. Gazda Maroš,
Technická inšpekcia, a.s.

10:15 - 10:30
Prestávka
10:30 - 10:55
Najčastejšie zisťované nedostatky pri kontrole bezpečnosti STR zariadení

Ing. Radovan Šoška, PhD.,
Technická inšpekcia, a.s.

11:00 - 11:30
Najčastejšie zisťované nedostatky pri kontrole bezpečnosti EZ zariadení

Ing. Ján Vereš,
Technická inšpekcia, a.s.

11:30 - 12:00
Obed
12:00 - 12:30
Overovanie bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov v praxi

Ing. Matúš Pališin,
Technická inšpekcia, a.s.

12:35 - 13:20
Overovanie kolaboratívnych robotov

Ing. Róbert Paška,
Technická inšpekcia, a.s.

13:20 - 13:30
Prestávka
13:30 - 14:00
Diskusia, záver

Garanti podujatia

Odborný garant

TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.
Trnavská cesta 56
82101 Bratislava

www.tisr.sk

Organizačný garant

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 455/107,
949 01 Nitra

www.elektromanagement.sk

Organizačné pokyny

 1. Seminár je BEZPLATNÝ, je však nutné si rezervovať bezplatnú vstupenku v e-shope na: www.elektromanagement.sk

Každý poslucháč bude mať zabezpečené:

  • občerstvenie
  • elektronický zborník prednášok
  • vstup na Medzinárodný strojársky veľtrh
 1. Po rezervácii bezplatnej vstupenky obdržíte
  potvrdzujúci mail, ktorého súčasťou je
  aj elektronická vstupenka na seminár
  Bezpečnosť strojových zariadení.
 2. Vstupenky sú k dispozícii do 20. 5. 2024 alebo do naplnenia kapacity.
 3. Dňa 22. 5. 2024 Vám poslúži na bezplatný vstup na výstavisko Agrokomplex VSTUPENKA NA SEMINÁR Bezpečnosť strojových zariadení.

Nižšie si môžete objednať bezplatnú vstupenku